Тандалган кызматтары

Барган кызматтар

110 күнүнө модем боюнча 1200 күнүнө модем

1 110 күнүнө модем болуп саналат 0.091667 1200 күнүнө модем
1
110 күнүнө модем
= 0.091667
1200 күнүнө модем
 
1
1200 күнүнө модем
= 10.909091
110 күнүнө модем

Жаныма ылдамдануу пункту, онлайн Бараткан органдын жаныма тездетүүнү эсептөө болуп анын тездиги жана жол жүрүү убактысын өзгөртүү үчүн.

Чечимдерди топтолушу, онлайн Чечүү жана көлөмүн топтоо боюнча негизделген жуулуп кийин чечүү эсептөө көлөмү.

RADIOACTIVITY, жарым, он-лайн төлөө Он-лайн натыйжасында жарым-турмушунда калган уулуу заттардын өлчөмүн эсептөө.

Newton тартылуу мыйзамы Тартылуу мыйзамы - эки материалдык объектилери арасындагы тартылуу тартылуу күчүнө эсептөө.