Тандалган кызматтары

Барган кызматтар

110 күнүнө модем боюнча 2400 күнүнө модем

1 110 күнүнө модем болуп саналат 0.045833 2400 күнүнө модем
1
110 күнүнө модем
= 0.045833
2400 күнүнө модем
 
1
2400 күнүнө модем
= 21.818182
110 күнүнө модем

Жаныма ылдамдануу пункту, онлайн Бараткан органдын жаныма тездетүүнү эсептөө болуп анын тездиги жана жол жүрүү убактысын өзгөртүү үчүн.

Чечимдерди топтолушу, онлайн Чечүү жана көлөмүн топтоо боюнча негизделген жуулуп кийин чечүү эсептөө көлөмү.

RADIOACTIVITY, жарым, он-лайн төлөө Он-лайн натыйжасында жарым-турмушунда калган уулуу заттардын өлчөмүн эсептөө.

Newton тартылуу мыйзамы Тартылуу мыйзамы - эки материалдык объектилери арасындагы тартылуу тартылуу күчүнө эсептөө.