Тандалган кызматтары

Барган кызматтар

110 күнүнө модем боюнча IDE жагында (UDMA режими 3)

1 110 күнүнө модем болуп саналат 2.2 * 10-7 IDE жагында (UDMA режими 3)
1
110 күнүнө модем
= 2.2 * 10-7
IDE жагында (UDMA режими 3)
 
1
IDE жагында (UDMA режими 3)
= 4 545 454.544
110 күнүнө модем

Жаныма ылдамдануу пункту, онлайн Бараткан органдын жаныма тездетүүнү эсептөө болуп анын тездиги жана жол жүрүү убактысын өзгөртүү үчүн.

Чечимдерди топтолушу, онлайн Чечүү жана көлөмүн топтоо боюнча негизделген жуулуп кийин чечүү эсептөө көлөмү.

RADIOACTIVITY, жарым, он-лайн төлөө Он-лайн натыйжасында жарым-турмушунда калган уулуу заттардын өлчөмүн эсептөө.

Newton тартылуу мыйзамы Тартылуу мыйзамы - эки материалдык объектилери арасындагы тартылуу тартылуу күчүнө эсептөө.