Тандалган кызматтары

Барган кызматтар

110 күнүнө модем боюнча Оптикалык ташуучу 48

1 110 күнүнө модем болуп саналат 3.54 * 10-8 Оптикалык ташуучу 48
1
110 күнүнө модем
= 3.54 * 10-8
Оптикалык ташуучу 48
 
1
Оптикалык ташуучу 48
= 2.83 * 107
110 күнүнө модем

Жаныма ылдамдануу пункту, онлайн Бараткан органдын жаныма тездетүүнү эсептөө болуп анын тездиги жана жол жүрүү убактысын өзгөртүү үчүн.

Чечимдерди топтолушу, онлайн Чечүү жана көлөмүн топтоо боюнча негизделген жуулуп кийин чечүү эсептөө көлөмү.

RADIOACTIVITY, жарым, он-лайн төлөө Он-лайн натыйжасында жарым-турмушунда калган уулуу заттардын өлчөмүн эсептөө.

Newton тартылуу мыйзамы Тартылуу мыйзамы - эки материалдык объектилери арасындагы тартылуу тартылуу күчүнө эсептөө.