Физикалык саны бирдиктердин Translation

Маалымат чен бирдиктери

Айландыруу Table Units Firewire жагында (IEEE-1394), эсептегич онлайн, кечирүү айландыруу стол

Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча 110 күнүнө модем 4 545 454.544
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча 1200 күнүнө модем 416 666.667
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча 14,4 күнүнө модем 34 722.222
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча 2400 күнүнө модем 208 333.333
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча 28.8k күнүнө модем 17 361.111
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча 33.6k күнүнө модем 14 880.952
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча 56K күнүнө модем 8 928.571
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Ethernet тармагы 40
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Ethernet тармагы (Гигабит) 0.4
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Ethernet тармагы (орозо) 4
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Firewire S1600 жана S3200 (IEEE 1394-2008) 0.125
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (DMA режими 0) 11.904762
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (DMA режими 1) 3.759398
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (DMA режими 2) 3.012048
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (PIO режими 0) 15.151515
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (PIO режими 1) 9.615385
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (PIO режими 2) 6.024096
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (PIO режими 3) 4.504505
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (PIO режими 4) 3.012048
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (UDMA режими 0) 3.012048
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (UDMA режими 1) 2
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (UDMA режими 2) 1.515152
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (UDMA режими 3) 1
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (UDMA режими 4) 0.757576
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (UDMA-33) 1.515152
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE жагында (UDMA-66) 0.757576
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE-1 (PIO режими 1) 9.615385
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE-1 (PIO режими 2) 6.024096
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE-2 (PIO режими 3) 4.504505
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча IDE-2 (PIO режими 4) 3.012048
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча ISDN тармак (айтышуу канал) 3 125
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча ISDN тармак (бир канал) 6 250
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча OC12 тармак 0.645161
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча OC192 тармак 0.040323
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча OC3 тармак 2.580645
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча OC48 тармак 0.16129
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (Fast Ultra Wide) 1.25
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (Fast Ultra) 2.5
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (Fast Wide) 2.5
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (Fast) 5
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (LVD Ultra160) 0.3125
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (LVD Ultra80) 0.625
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (Ultra-2) 0.625
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (Ultra-3) 0.3125
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (асинхрондук) 33.333333
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча SCSI жагында (синхрондуу) 10
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STM-16 (сигнал) 0.160751
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STM-4 (сигнал) 0.643004
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STM-64 (сигнал) 0.040188
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS1 (жүгү) 8.080808
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS1 (сигнал) 7.716049
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS12 (сигнал) 0.643004
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS192 (сигнал) 0.040188
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS192 (сигнал) 2.572016
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS24 (сигнал) 0.321502
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS3 (жүгү) 2.660707
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS3 (сигнал) 2.572016
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS3c (жүгү) 2.660707
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS3c (сигнал) 2.572016
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча STS48 (сигнал) 0.160751
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T0 (B8ZS орбитасына) 6 250
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T0 (жүгү) 7 142.857
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T1 (жүгү) 297.619048
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T1 (сигнал) 259.067358
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T1 тармак 259.067358
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T1C (жүгү) 148.809524
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T1C (сигнал) 126.903553
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T1Z (жүгү) 259.067358
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T2 (сигнал) 63.371356
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T2 тармак 63.371356
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T3 (жүгү) 10.629252
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T3 (сигнал) 8.941345
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T3 тармак 8.941345
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T3Z (жүгү) 9.300595
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T4 (сигнал) 1.458917
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча T4 тармак 1.458917
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча USB 2.0 1.428571
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча USB 3.0 0.08
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча USB 3.1 0.04
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча USB жагында 33.333333
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Virtual Куйма 1 (жүгү) 259.067358
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Virtual Куйма 1 (сигнал) 231.481481
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Virtual Куйма 2 (жүгү) 195.3125
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Virtual Куйма 2 (сигнал) 173.611111
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Virtual Куйма 6 (жүгү) 66.666667
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Virtual Куйма 6 (сигнал) 63.371356
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Байт / с 5 * 107
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Берүү ылдамдык бирдиги 5 * 108
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Бит / сек 4 * 108
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Гигабайт / сек 0.05
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Гигабайт жумасына 30 234.316
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Гигабайт күнүнө 4 320.121
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Гигабайт минутасына 3.00075
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Гигабайт саатына 180.018002
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Гигабайт секундасына 0.05
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Гигабит / сек 0.4
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Жумасына байт 3.02 * 1013
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Килобайт / сек 50 000
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Килобайт жумасына 3.02 * 1010
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Килобайт күнүнө 4.32 * 109
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Килобайт мүнөтүнө 3 000 750.188
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Килобайт саатына 1.8 * 108
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Килобит / сек 400 000
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Күнүнө байт 4.32 * 1012
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мб күнүнө мүнөт 3 000.750
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мб саатына 180 018.002
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мб секундасына 50
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мегабайт / сек 50
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мегабайт жумасына 3.02 * 107
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мегабайт күнүнө 4 320 120.963
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мегабайт мүнөтүнө 3 000.750
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мегабайт саатына 180 018.002
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мегабит / сек 400
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Модем 300 күнүнө 1 666 666.667
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Модем 9600 күнүнө 52 083.333
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Мүнөтүнө гигабайт 3.00075
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Оптикалык байланыш оператору 7.716049
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Оптикалык ташуучу 12 0.643004
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Оптикалык ташуучу 192 0.040188
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Оптикалык ташуучу 24 0.321502
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Оптикалык ташуучу 3 2.572016
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Оптикалык ташуучу 48 0.160751
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Оптикалык ташуучу 768 0.010047
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Саатына байт 1.8 * 1011
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Саатына гигабайт 180.018002
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Секундасына Терабит 0.0004
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Секунду 5 * 10-5
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Терабайт жумасына 3.023432
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Терабайт күнүнө 4.320121
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Терабайт мүнөтүнө 0.003001
Firewire жагында (IEEE-1394) боюнча Терабайт саатына 0.180018