Физикалык саны бирдиктердин Translation

Маалымат чен бирдиктери

Айландыруу Table Units Килобайт мүнөтүнө, эсептегич онлайн, кечирүү айландыруу стол

Килобайт мүнөтүнө боюнча 110 күнүнө модем 1.514773
Килобайт мүнөтүнө боюнча 1200 күнүнө модем 0.138854
Килобайт мүнөтүнө боюнча 14,4 күнүнө модем 0.011571
Килобайт мүнөтүнө боюнча 2400 күнүнө модем 0.069427
Килобайт мүнөтүнө боюнча 28.8k күнүнө модем 0.005786
Килобайт мүнөтүнө боюнча 33.6k күнүнө модем 0.004959
Килобайт мүнөтүнө боюнча 56K күнүнө модем 0.002975
Килобайт мүнөтүнө боюнча Ethernet тармагы 1.33 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Ethernet тармагы (Гигабит) 1.33 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча Ethernet тармагы (орозо) 1.33 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча Firewire S1600 жана S3200 (IEEE 1394-2008) 4.17 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча Firewire жагында (IEEE-1394) 3.33 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (DMA режими 0) 3.97 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (DMA режими 1) 1.25 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (DMA режими 2) 1 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (PIO режими 0) 5.05 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (PIO режими 1) 3.2 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (PIO режими 2) 2.01 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (PIO режими 3) 1.5 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (PIO режими 4) 1 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (UDMA режими 0) 1 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (UDMA режими 1) 6.66 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (UDMA режими 2) 5.05 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (UDMA режими 3) 3.33 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (UDMA режими 4) 2.52 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (UDMA-33) 5.05 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE жагында (UDMA-66) 2.52 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE-1 (PIO режими 1) 3.2 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE-1 (PIO режими 2) 2.01 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE-2 (PIO режими 3) 1.5 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча IDE-2 (PIO режими 4) 1 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча ISDN тармак (айтышуу канал) 0.001041
Килобайт мүнөтүнө боюнча ISDN тармак (бир канал) 0.002083
Килобайт мүнөтүнө боюнча OC12 тармак 2.15 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча OC192 тармак 1.34 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча OC3 тармак 8.6 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча OC48 тармак 5.38 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (Fast Ultra Wide) 4.17 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (Fast Ultra) 8.33 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (Fast Wide) 8.33 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (Fast) 1.67 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (LVD Ultra160) 1.04 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (LVD Ultra80) 2.08 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (Ultra-2) 2.08 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (Ultra-3) 1.04 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (асинхрондук) 1.11 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча SCSI жагында (синхрондуу) 3.33 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча STM-16 (сигнал) 5.36 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча STM-4 (сигнал) 2.14 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча STM-64 (сигнал) 1.34 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS1 (жүгү) 2.69 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS1 (сигнал) 2.57 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS12 (сигнал) 2.14 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS192 (сигнал) 1.34 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS192 (сигнал) 8.57 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS24 (сигнал) 1.07 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS3 (жүгү) 8.87 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS3 (сигнал) 8.57 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS3c (жүгү) 8.87 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS3c (сигнал) 8.57 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча STS48 (сигнал) 5.36 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча T0 (B8ZS орбитасына) 0.002083
Килобайт мүнөтүнө боюнча T0 (жүгү) 0.00238
Килобайт мүнөтүнө боюнча T1 (жүгү) 9.92 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча T1 (сигнал) 8.63 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча T1 тармак 8.63 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча T1C (жүгү) 4.96 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча T1C (сигнал) 4.23 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча T1Z (жүгү) 8.63 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча T2 (сигнал) 2.11 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча T2 тармак 2.11 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча T3 (жүгү) 3.54 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча T3 (сигнал) 2.98 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча T3 тармак 2.98 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча T3Z (жүгү) 3.1 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча T4 (сигнал) 4.86 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча T4 тармак 4.86 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча USB 2.0 4.76 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча USB 3.0 2.67 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча USB 3.1 1.33 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча USB жагында 1.11 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Virtual Куйма 1 (жүгү) 8.63 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Virtual Куйма 1 (сигнал) 7.71 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Virtual Куйма 2 (жүгү) 6.51 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Virtual Куйма 2 (сигнал) 5.79 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Virtual Куйма 6 (жүгү) 2.22 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Virtual Куйма 6 (сигнал) 2.11 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Байт / с 16.6625
Килобайт мүнөтүнө боюнча Берүү ылдамдык бирдиги 166.625
Килобайт мүнөтүнө боюнча Бит / сек 133.3
Килобайт мүнөтүнө боюнча Гигабайт / сек 1.67 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча Гигабайт жумасына 0.010076
Килобайт мүнөтүнө боюнча Гигабайт күнүнө 0.00144
Килобайт мүнөтүнө боюнча Гигабайт минутасына 1 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча Гигабайт саатына 6 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Гигабайт секундасына 1.67 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча Гигабит / сек 1.33 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча Жумасына байт 1.01 * 107
Килобайт мүнөтүнө боюнча Килобайт / сек 0.016662
Килобайт мүнөтүнө боюнча Килобайт жумасына 10 075.586
Килобайт мүнөтүнө боюнча Килобайт күнүнө 1 439.680
Килобайт мүнөтүнө боюнча Килобайт саатына 59.990999
Килобайт мүнөтүнө боюнча Килобит / сек 0.1333
Килобайт мүнөтүнө боюнча Күнүнө байт 1 439 680.257
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мб күнүнө мүнөт 0.001
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мб саатына 0.059991
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мб секундасына 1.67 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мегабайт / сек 1.67 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мегабайт жумасына 10.075586
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мегабайт күнүнө 1.43968
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мегабайт мүнөтүнө 0.001
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мегабайт саатына 0.059991
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мегабит / сек 0.000133
Килобайт мүнөтүнө боюнча Модем 300 күнүнө 0.555417
Килобайт мүнөтүнө боюнча Модем 9600 күнүнө 0.017357
Килобайт мүнөтүнө боюнча Мүнөтүнө гигабайт 1 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча Оптикалык байланыш оператору 2.57 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча Оптикалык ташуучу 12 2.14 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча Оптикалык ташуучу 192 1.34 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча Оптикалык ташуучу 24 1.07 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча Оптикалык ташуучу 3 8.57 * 10-7
Килобайт мүнөтүнө боюнча Оптикалык ташуучу 48 5.36 * 10-8
Килобайт мүнөтүнө боюнча Оптикалык ташуучу 768 3.35 * 10-9
Килобайт мүнөтүнө боюнча Саатына байт 59 990.999
Килобайт мүнөтүнө боюнча Саатына гигабайт 6 * 10-5
Килобайт мүнөтүнө боюнча Секундасына Терабит 1.33 * 10-10
Килобайт мүнөтүнө боюнча Секунду 1.67 * 10-11
Килобайт мүнөтүнө боюнча Терабайт жумасына 1.01 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча Терабайт күнүнө 1.44 * 10-6
Килобайт мүнөтүнө боюнча Терабайт мүнөтүнө 10 * 10-10
Килобайт мүнөтүнө боюнча Терабайт саатына 6 * 10-8